Cloud Platform Management

Säkerställ tillgängligheten på dina applikationsplattformar

Tjänsten “Platform operation and management” inkluderar övervakning av applikationsplattformar (plattform och applikation) och hantering av systemhändelser för att optimera tillgängligheten på dina applikationer. Ärenden kan genereras automatiskt, via systemhändelser eller skapas av administratörer. Vi agerar på alla incidenter och eskalerar till er beroende på överenskommen process. I tjänsten ingår också rapportering och månadsvisa operativa möten. 

Varför The Service Corporation

SUPPORT

Våra tekniker är utbildade och certifierade på de vanligaste molnplattformarna och levererar 24/7 teknisk support

UPPSTART & ETABLERING

Vi går igenom plattformen, bestämmer vilka larm vi ska hantera och tar fram och dokumenterar enkla och effektiva incidentprocesser tillsammans med er.

KUNSKAPSHANTERING

Vi underhåller och uppdaterar kunskapsdatabasen vilket ger oss möjlighet att lösa fler ärenden över tid

RAPPORTERING

Vi tar fram skräddarsydda rapporter för att mäta och följa upp er drift

SYSTEM

Vi erbjuder en färdig plattform för att hantera era ärenden, larm och samtal.

KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING

Våra kundansvariga har regelbundna möten med er för att rapportera statistik, diskutera förbättringsområden och förändringar som påverkar leveransen

VÅRA PARTNERS