IT Service Management

itil-4-training-and-certification-1

ITIL 4 sätter fokus på kundnytta och värde

Att köpa och leverera tjänster är centralt i dagens samhälle. Det pratas både om moln-, mikro-, och IT-tjänster.  ITIL är ett globalt ramverk som skapar en strukturerad grund för leverans av alla typer av tjänster i företag som vill ha ökad kontroll och en effektiv hantering av alla tjänster

Version två (2) av ITIL fokuserade på att skapa stabila processer, version tre (3) på hanteringen av kvalitativa tjänster. Version fyra (4) sätter ännu tydligare värdet för kunden i centrum.

Syftet med ITIL är att beskriva, designa och leverera tjänster med hög säkerhet, stor kostnadseffektivitet och hög kvalitet. ITIL hjälper personer och organisationer att använda IT för affärsförändring, transformering och tillväxt. De tjänster som hanteras ska stötta och vidareutveckla verksamheten och dess kärnprocesser

The Service Corporation är ITIL experter och kan hjälpa till att utbilda dig och din personal i syfte att öka företagets förmåga att hantera tjänster, arbeta effektivare tillsammans och ökat värdet för era kunder. Vi ser också till att din personal har möjlighet att certifiera sig i samband med utbildningstillfällena 

Varför The Service Corporation?

SUPPORT

Genom att hantera och besvara olika frågor som kan uppkomma i samband med utbildningarna och införande tillhandahåller vi online support. Detta för att du och din personal ska dra optimal nytta av ramverket så effektivt som möjligt om du känner dig osäker eller tveksam och behöver ett bollplank

RAPPORTERING

Genom att de flesta av våra standardiserade kurser vanligtvis avslutas med en certifiering är det möjligt att verifiera att deltagarna inte bara har deltagit på en kurs utan även har tillgodogjort sig innehållet. Detta är en bra grund för rapportering och uppföljning av personalens kompetensutveckling

INFÖRANDE & KONFIGURERING

Vi hjälper till att ta fram konkreta utbildningsplaner och koppla dessa till kommande eller befintliga effektivitetsprogram, där ITIL kan fungera som inspirationskälla i ambitionen att öka er mognadsgrad

ANPASSNING & DESIGN

Vi hjälper till att utbilda, införa , anpassa och vid behov även koppla ITIL till andra ramverk allt efter era behov och mål.

”Var befinner vi oss och vart ska vi?”

INTEGRATIONER

Vi utnyttjar och knyter samman olika ramverk och integrerar dessa till en välfungerande arbetsmetodik som passar er verksamhet och ambition. Hur kan ITIL samverka med DevOps, Lean, projektledningsmetoder, Pm3 etc?

KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING

Vi kan utvärdera och följa upp var ni står och baserat på analysen förslå konkreta nästa steg för hur ni ska kunna förbättra er personals individuella kompetens och er organisations gemensamma förmåga

PROCESSER

Vi är certifierade ITIL-lärare och som sådana auktoriserade av Axelos och Peoplecert att hålla alla ITIL-utbildningar, ända upp till ITILs expertnivå

UTBILDNING

Vi levererar såväl standardiserade som anpassade utbildningar efter era behov. Detta i  en traditionell kurslokal, online eller på ert kontor.

Utbildningsmaterial leveras i samarbete med ITpreneurs.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Några av våra nöjda kunder

Varför ITIL?

SERVICEDESK

För en servicedesk är en effektiv hantering av tjänsteförfrågningar (SRQ) och incidenter central

ÄRENDEHANTERING

Moderna ärendehanteringssystem är anpassade till ITIL och stödjer de flesta ITIL processer och praxis

RAPPORTER

Uppföljning av rapporter, KPI:er och mätetal är en central del i det ITIL steg som heter Continual Improvement

INTEGRATIONER

Det finns många kopplingar mellan ITIL och olika styrmodeller som Pm3 och COBIT. På samma sätt kan projektmodellernas beslutspunkter integreras med Change Enablement

HELP CENTER

En effektiv kunskapsdatabas är central för att bygga upp företagets gemensamma kompetens. En god Knowledge Management process möjliggör en bra grund för självhjälp

OMNICHANNEL

Hantera förfrågningar och störningar på ett och samma sätt oavsett om användarna ringer, mailar eller använder socialmedier