IT Service Management

IT-tjänster ett strategiskt val

Att hantera IT-tjänster är i dag ett strategiskt beslut för de flesta företag. Syftet är att på ett tydligt och effektivt sätt kommunicera med sina kunder och på så vis kunna fokusera på vad som är viktigt och värdefullt för dem.

Leveransen av IT-tjänster ställer nya krav både på dig som leverantör och dig som kund. Vi har i över ett decennium hjälpt till med att införa nya arbetssätt och öka personalens kompetens genom utbildning.

Vi kan både fungera som bollplank och lärare för att ta er organisation till nya nivåer.  Vi erbjuder kontinuerlig träning som täcker service, processer och nödvändiga verktyg. Våra utbildare är experter på servicemodeller som ITIL®, Lean-IT och filosofin bakom DevOps

Why The Service Corporation?

PROCESSER

Våra ITIL-experter hjälper er att ta fram enkla och effektiva arbetsflöden för en optimerade IT leverans

UTBILDNING

Vi levererar både standardiserade och anpassade utbildningar inom ITIL®, SIAM etc online eller på ert kontor

KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING

Vi erbjuder tjänster för uppföljning, rådgivning och ständig utveckling av er personal, verktyg och processer

INFÖRANDE & KONFIGURERING

Vi hjälper verksamheter i alla storlekar med analyser och införande av de processer som stödjer er verksamhet bäst​

KUNSKAPSHANTERING

Vi hjälper verksamheter i alla storlekar med att hitta nya värdefulla arbetssätt i syfte att bygga upp företagets gemensamma kunskap och kompetens

”Visdom är att fatta beslut baserat på kunskap”

RAPPORTERING

Vi tar fram skräddarsydda rapporter för att mäta och följa upp att genomförda insatser har lett till önskat resultat, samt som underlag för kommande förbättringsåtgärder.

”Det man inte kan mäta kan man inte följa upp”

VÅRA PARTNERS

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kundcases

Nouryon

Ekonomistyrningsverket

Wasa Kredit